เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ เท่ากับท่านยอมรับการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านตามที่เราได้ระบุไว้ใน นโยบายคุกกี้.
จองทันที

น้ำพุร้อน

  • 36198692
  • 36198687

Open Air Hot Spring with view of Rural Landscape and Mountains


Our Bath is all 100 % natural hot springs.

slightly alkaline hot spring water is good for your skins.
 

Open Air Hot Spring

36198691

This 100% natural hot spring will make your skin more beautiful.

Open Air Hot Spring with Hakkoda Mountain Range View

Indoor Aomori Hiba Cypress Hot Spring

36198690

Hot Spring is available for hotel guest only.

Open Air Hot Spring with Hakkoda Mountain Range View.
Indoor Aomori Hiba Cypress Hot Spring.
Please relax with the scent of cypress.

Public Bath

36198689

Big Public Bath with 6 different bath.

Sauna, Water bath, hot spring waterfall shower, bubble bath, stone sauna and clear hot water.

You can find local people and enjoy chatting.

Dry Sauna with Aomori cypress

36198684

After long day at work, sauna is one of the best way to relax!

Please sweat a lot and feel refresh afterwards.

Dry sauna will make you sweat a lot.

Chilled beer after sauna is amazing.

Chilled beer is served at eating corner at the lobby of public bath.